Hur man använder Google Drive för datorer (2023)

Om Driveparacomputers

Drive för datorer är Googles skrivbordssynkroniseringsklient som låter dig enkelt hantera och dela innehåll på alla dina enheter och i molnet. Denna app låter dig komma åt dina filer och mappar på en känd plats.

Du kan använda Drive för datorer för att hålla dina filer synkroniserade mellan molnet och din dator. Synkronisering är processen att ladda ner filer från molnet och ladda upp filer från din dators hårddisk. När de har synkroniserats matchar filerna på din dator dem i molnet. Om du redigerar, tar bort eller flyttar en fil på en plats, sker samma ändring på den andra platsen. På så sätt är dina filer alltid uppdaterade och kan nås från vilken enhet som helst.

I Drive för datorer kan du hantera hur mycket lokalt lagringsutrymme som ska användas och platsen för ditt innehåll med alternativen att spegla eller spegla dina filer och mappar.

Vad innebär det att duplicera eller överföra filerna

Replikering och uppspelning är två sätt att synkronisera dina filer. I båda fallen kommer ändringar du gör i filer på en enhet att återspeglas på alla platser.

Med replikering lagras filer i molnet och på din dator, vilket tar upp utrymme på din hårddisk. Du kan komma åt dina filer när som helst, även när du är offline eller när Drive-appen för datorer inte körs. Du kan komma åt filerna via en mapp på din dator.

(Video) Ladda upp filer i Google Drive

Med uppspelning lagras filerna i molnet. Hårddiskutrymme används bara när du öppnar filer eller gör dem tillgängliga offline. Du kan bara komma åt filer som inte är tillgängliga offline när du har en Internetanslutning. Alla filer, inklusive de som är tillgängliga offline, kommer endast att vara tillgängliga när appen körs. Du kan komma åt filerna via en aktiverad enhet på din dator.

Viktig:Senaste versioner av macOS kan ha något annorlunda uppspelningsbeteende.Läs mer om uppspelningsbeteende med macOS.

Även om du kan välja att spegla eller spela upp filerna på Min enhet, kan andra mappar på din enhet bara speglas. Dessutom kan filer på delade enheter, andra datorer och säkerhetskopierade USB-enheter endast spelas.

Alternativ för att synkronisera Min enhet

Du kan streama eller spegla Min enhet, beroende på dina preferenser.

Hur man konfigurerar Min enhet för uppspelning eller replikering

 1. Öppna Drive för datorer.
 2. Klicka på InställningarHur man använder Google Drive för datorer (1) Hur man använder Google Drive för datorer (2) preferenser.
 3. Klicka på till vänsterDrive mappar.
 4. Välj under "My Drive Sync Options".spela upp fileroreplikera filer.

Hur man byter från spegling till streamingVäxla från spegling till streaming

När du byter från MyDrive-filreplikering till MyDrive-filuppspelning ändras platsen för filerna på din dator. Mappen som du tidigare replikerade dina My Drive-filer till kommer att finnas kvar på din dator, men den synkroniseras inte längre. För att förhindra dataförlust, se till att data har synkroniserats färdigt innan du rensar dessa mappar.

På Windows måste du avsluta Drivefor PC innan du kan ta bort mappen från din PC.

Ändra från reproduktion till replikering

När du byter från streaming till spegling kommer Min enhet inte längre att visas på din Google Drive-uppspelningsplats (delade enheter, andra datorer och säkerhetskopierade USB-enheter visas fortfarande).

Filer från Min enhet kommer att laddas ner till den mapp du väljer när du ställer in det här alternativet. Om det redan finns filer i den valda mappen kommer appen att försöka att inte replikera filer som matchar de som redan finns i molnet. Filer som inte finns i molnet kommer att laddas upp.

(Video) Google Drive: Drive-mapp på din egen dator

Alternativ för andra mappar på din dator

Hur du ställer in andra mappar på din dator

 1. Öppna Drive för datorer.
 2. Klicka på InställningarHur man använder Google Drive för datorer (3) Hur man använder Google Drive för datorer (4) preferenser.
 3. Klicka på till vänsterMappar på din dator.
 4. Från den här menyn kan du lägga till mappar för att synkronisera med Drive och säkerhetskopiera till Foton, samt redigera inställningar för mappar som redan är synkroniserade.

Synkronisera med Google Drive och skapa en säkerhetskopia i Google Foto

Du kan synkronisera en mapp med GoogleDrive eller skapa en säkerhetskopia i Google Foto.

 • Om du synkroniserar med GoogleDrive:Allt innehåll i mappen kommer att laddas upp. Alla ändringar synkroniseras mellan din dator och GoogleDrive. Du kan komma åt alla dina filer från vilken enhet som helst på drive.google.com eller via GoogleDrive-appen.
 • Om du skapar en säkerhetskopia i Google Foto:Endast foton och videor kommer att laddas upp. Ändringar synkroniseras inte mellan din dator och Google Foto. Du kan se dina foton och videor från vilken enhet som helst på photos.google.com eller via Google Foto-appen.

Viktig:

 • Om du vill lagra foton och videor kan du bara skapa en säkerhetskopia i Google Foto. Om du lagrar dina filer i Google Drive och Google Photos kommer de att laddas upp två gånger, vilket kommer att ta upp mer lagringsutrymme på ditt Google-konto.
 • Network Attached Storage (NAS) stöder endast säkerhetskopiering till Google Foto.

Fixa buggar

I Drive för datorer kan du se bannern "Fel inträffade" under "Aktivitet". För att se listan över fel, klicka på länken i bannern ellerMiljöHur man använder Google Drive för datorer (5) bugglista.Få mer information för att åtgärda fel.

Hur man synkroniserar innehåll med fliken GoogleDrive-datorer

Om du synkroniserar mappar från din dator till GoogleDrive kommer dessa mappar att visas i GoogleDrive under "Datorer" till vänster i Drive på webben och i Drive-mobilappen. Om du lägger till, redigerar, flyttar eller tar bort objekt i dessa mappar på webben eller mobila enheter, kommer dessa ändringar också att göras på din dator.

Innehållscache för att spela upp filer

(Video) För över dina filer från ditt skolkonto till ditt privata konto i Google Drive

Om du spelar upp filer från My Google Drive till din dator, lagras fildata i den lokala cachen på din hårddisk.

 • Om sökvägen till cachekatalogen inte är tillgänglig kan du inte använda Drive för datorer.
 • Katalogen lagrar data om filerna som du öppnar och är tillgängliga offline.
 • Cache gör att Drive för skrivbordet kan öppna filer snabbt.

Du kan hitta alla filer som är tillgängliga offline och se hur ditt hårddiskutrymme används. Gör följande för att se denna information:

 1. Öppna Drive för datorer.
 2. Klicka på InställningarHur man använder Google Drive för datorer (6) Hur man använder Google Drive för datorer (7) offlinefiler.
 3. Du kan sluta fästa filer för att frigöra hårddiskutrymme.

Avancerat: Ändra platsen för den lokala cachekatalogen

Även om du kan ändra platsen för din lokala cachekatalog rekommenderar vi att du håller den på standardplatsen. Men om du behöver ändra det, följ dessa steg:

 1. Öppna Drive för datorer.
 2. Klicka på InställningarHur man använder Google Drive för datorer (8)Hur man använder Google Drive för datorer (9)preferenser.
 3. Klicka på InställningarHur man använder Google Drive för datorer (10).
 4. Hitta "Local Cached Files Directory" och klickaFörändra.
 5. Välj en ny cacheplats.
 6. Klicka påFörändra.

Apples fotobibliotek

Du kan bara säkerhetskopiera ditt systemfotobibliotek till Google Photos. Andra Apple-fotobibliotek kan synkroniseras till Drive. Om du väljer att synkronisera ett Apple Photos-bibliotek till Drive, synkroniseras allt i biblioteket, inklusive miniatyrer och annan metadata.

Endast System Photo Library kan användas med iCloud Photos, Shared Albums och My Photo Stream. Om du bara har ett fotobibliotek är det System Photo Library. Annars kommer det första fotobiblioteket du skapar eller öppnar i Foton att bli Systemfotobiblioteket. Om du för närvarande använder macOS Catalina eller senare kommer den tillfälligt att använda hårddiskutrymme för att ladda ner foton och videor från din iCloud och ladda upp dem till Google Foton.Lär dig hur du skapar säkerhetskopior av ditt Apple Photos-bibliotek (endast Mac)

(Video) Installera en BackUp - Google Drive - Svenska

Behöver du mer hjälp?

Prova dessa nästa steg:

Fråga hjälpgemenskapen Få svar från gemenskapsexperter

FAQs

What to do when Google storage is full? ›

Clean up storage through Google One
 1. On your Android device, open the Google One app .
 2. At the bottom, tap Storage. Free up account storage.
 3. Select the category you want to manage.
 4. Select the files you want to remove. To sort files, at the top, tap Filter . ...
 5. After you select your files, at the top, tap Delete .

What is the data transfer limit for Google Drive? ›

Individual users can only upload 750 GB each day between My Drive and all shared drives. Users who reach the 750-GB limit or upload a file larger than 750 GB cannot upload additional files that day.

What is the maximum download limit for Google Drive? ›

The 750 GB per day limit applies to files. create and files. update requests, but not files.

How do I pass through Google Drive? ›

 1. Select the file you want to share.
 2. Click Share or Share .
 3. Under “General access” click the Down arrow .
 4. Choose Anyone with the link.
 5. To decide what role people will have, select Viewer, Commenter, or Editor.
 6. Click Copy link.
 7. Click Done.
 8. Paste the link in an email or any place you want to share it.

Is my Google storage really full? ›

If Google Drive still says your storage is full, you probably didn't have large files in your trash. In this case, analyze your Drive's files and see if you can remove some of the files from there. Google Drive allows you to quickly sort your files by size, making it easy to find and delete the storage-hogging items.

How do I get unlimited Google Drive storage for free? ›

You have several options for increasing the storage limits on Google drive.
 1. Use a Google One Account. ...
 2. Use Google Family Share to Link Multiple Accounts. ...
 3. Use a Google Workspace Account. ...
 4. Using a Workaround. ...
 5. Clear Your Trash. ...
 6. Transfer Ownership of Large Files. ...
 7. Remove Hidden Data.
Oct 11, 2022

What data is stored in Google Drive? ›

Items that use storage space

My Drive contains files and folders you upload or sync, such as PDFs, images, or videos. It also contains files you create, such as Google Docs, Sheets, Slides, and Forms. Items in your Trash also take up space.

How transfer large files over the Google Drive? ›

Right-click the file and choose "Share". Step 2: Click the "Get link" button to create a link that can be sent to anyone. If you're sharing files with people who don't use Google Drive, or if you want to share files with strangers, you'll need to generate a shareable link.

Is Google Drive free to use? ›

All Google Drive users receive 15 gigabytes of free storage across Gmail, Google Drive and Google Photos. However, Google Fiber residential customers on our 1 Gig plans receive an additional 1 terabyte of storage space.

Why can't I make a copy in Google Drive? ›

To copy files, your Google Drive needs additional space. If you don't have enough space on your drive, you'll see an error. So make sure you have enough free space on your drive before copying any files.

How do I download a large file from Google Drive without failing? ›

You can try resetting your router or modem and see if that helps. Check your storage space: Ensure that you have enough storage space on your computer or device to download the large files. Try a different browser or device: Try downloading the files using a different browser or device to see if the issue persists.

Can anyone see into my Google Drive? ›

Anyone who uses the computer could access your files. Learn more about Google Account security. Your files are private unless you choose to share them.

What is the difference between Google Drive and my drive? ›

Overview. Google Drive provides two locations for storing and collaborating on data: My Drive and shared drives. Files and folders in My Drive are owned by an individual U-M Google account, whereas files/folders in shared drives are owned by a group or team.

What is the difference between Google Drive and Google Docs? ›

A Google Doc is a document, spreadsheet, presentation or other document made in your Google account ( Log in to your account at Google.com with your NS email and password). Google Drive holds all of your Google documents PLUS: You can add .

Why is my Google Drive full even after deleting files? ›

If you've recently deleted lots of emails, files or photos to free up space (and also deleted it from your bin/trash), storage changes can take up to 48 hours to be reflected in your account. If you're still experiencing this issue after that time, I'd recommend you contact theGoogle Drive support team.

Why are my deleted files from Google Drive but still full? ›

If Google Drives says full but empty again, there might be some hidden data from apps associated with your Google Drive. Thus, clear the hidden app data if you have used Google Drive to back up data from third-party apps and you no longer need the data.

How do I get 100gb on Google Drive? ›

Every Google Account comes with 15 GB of cloud storage at no charge, which is shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. When you upgrade to a paid Google One monthly subscription, your total storage increases to 100 GB or more, depending on the plan you choose.

Do Google Drive files expire? ›

For files in My Drive, you can set an expiration date to limit or end access to that file.

How do I get my free 100GB Google Drive for free? ›

How to get free 100GB Google Drive storage. Although Google Drive does not have a corresponding reward mechanism to allow users to earn free storage, connecting multiple cloud drives and using a Chromebook are both effective ways to get Google Drive free space 100GB.

How much does 100GB of Google Drive cost? ›

Google One pricing and plans

Free: 15GB of storage. Basic ($1.99 per month or $19.99 per year): 100GB of storage, access to Google experts, extra member benefits, and the option to share with up to five other people.

Is Google Drive going to be discontinued? ›

In September 2017, Google announced that it would discontinue the Google Drive desktop app in March 2018 and end support in December 2017.

What is the purpose of Google Drive? ›

With Google Drive, you can store your files securely and open or edit them from any device. Files you create with Google apps open in your browser or mobile app. Other types of files in your Drive folder open in their regular applications (like Adobe Reader for PDF files). Google Workspace account—Don't have one?

Do I need Google Drive on my phone? ›

Google Drive on mobile

The Google Drive mobile app is available for both iOS and Android, and it's a must-have for anyone who wants immediate access to their files from anywhere. The app lets you to view, download, upload and delete files, all from your mobile device.

How safe is Google Drive? ›

Your content is stored securely

When you upload a file of any type to Google Drive, it is stored securely in our world-class data centers. Data is encrypted in-transit and at-rest. If you choose to access these files offline, we store this info on your device.

How long does it take to upload 50gb to Google Drive? ›

Our rough estimation says that you'll need 1 hour per 1 GB to upload a video (or any other type of file). Add 10 minutes per GB to this number for video processing. You keep failing to open your file until the processing stops.

Can I share my entire Google Drive? ›

Share the Entire Google Drive with Share Option. In order to share entire Google Drive to another Google Drive, there is one Share option available in Google Drive. You need to choose all files and folders from Google Drive and then choose Share option for each folder to complete the process successfully.

What is the disadvantage of Google Drive? ›

Cons of Google Drive
 • Security Risks. Despite its multiple security systems, the service isn't 100% hack-proof. ...
 • Depending on an Internet Connection. ...
 • Has a Limit on How Much You can Upload in a Day. ...
 • File Size Limits. ...
 • Downloading and Uploading Speed. ...
 • Google Browses Content Saved in Google Drive.
Dec 9, 2021

Which one is better Dropbox or Google Drive? ›

File sharing features

However, Dropbox does surpass Google Drive when it comes to securing your shared files. You can set passwords on shared files in Dropbox so that only people who have that password can access them. You can also set an expiration date for sharing, after which the file-sharing link won't work.

Does Google Drive come with Gmail? ›

Every Google Account comes with 15 GB of storage that's shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. When you upgrade to Google One, your total storage increases to 100 GB or more depending on what plan you choose.

Why can't I edit a document in Google Drive? ›

If you can't edit a file, a few things could be wrong: The file owner didn't give you permission to view the file. You're signed in to a different Google Account. Someone else with edit access removed your permission to edit.

How do I copy everything in my Google Drive? ›

Open your folder, and select all the files ( Control + a or Command + a). Right-click and select Make a copy. That will create a new copy of each of those files, right in the same folder, with Copy of before their original file name.

What happens when you Make a copy in Google Drive? ›

When you 'Make a Copy' of a Google file, you are duplicating the original document and making your own copy that you can edit, share with others, etc. Any changes you make to your copy will not be reflected on the original document owned by someone else.

Can someone download from my Google Drive? ›

By default, commenters and viewers also have the ability to download, print, and copy the document. To disable this option, go to "Share" → "Advanced", and confirm that "Disable options to download, print, and copy for commenters and viewers" is checked.

Can anyone see my photos in Google Drive? ›

Images uploaded to Google Photos are private and can only be viewed by you. The only exception is if you decide to share some of them with others like your friends or family. You can use Google Photo's “Shared Album” feature to do this.

Can my employer see my personal Google Drive? ›

files in your personal google drive account will remain there and cannot be viewed by your employer unless you forget to logout. Unless you share your documents in your google drive your employer cannot view them.

Should I use Google Drive or photos? ›

Google Drive is a file storage service. You can manually upload photos and videos to it, sort them using folders, and share those folders. There are no photography-specific features, and everything you upload counts against your Google storage limits. Google Photos is a photo and video syncing and backup service.

Where are Google Drive files stored on my computer? ›

All content in Drive is stored in one of these 2 defined spaces: drive and appDataFolder . drive —Includes all user-visible files created in Drive. PDFs, documents, Google Docs, shortcuts, and other content the user uploads is located in the drive space.

Do I need Google Drive and OneDrive? ›

OneDrive and Google Drive are both very popular cloud storage services to store and access files without location restrictions. With both Microsoft and Google services, you can get a certain amount of cloud storage space for free, while also purchasing additional storage if needed.

Do I need Google Docs or drive? ›

Google Drive is Cloud storage with document and project sharing capabilities, essential to team members collaborating on the same project. Google Docs is a web-based, shareable word processing platform that sends documents, spreadsheets, presentations, and more to team members who can comment and edit.

How do I move something from Google Drive to Google Docs? ›

With Google Drive, you can copy and paste the name of a file and/or folder in Google Editor documents and other applications.
 1. On your computer, go to drive.google.com.
 2. Select a file.
 3. Select an option: ...
 4. To paste the file or folder into a Google document or other applications, press Ctrl + v.

Are Google Docs and Drive connected? ›

Yes. Drive is a place to store and access all your files, while Docs, Sheets, and Slides are types of web-based documents, as are Forms and Drawings. The suite of Google's web-based editors is referred to as Google Docs editors.

What happens if Google storage runs out? ›

If you go over your storage limit, you won't lose anything. However, you won't be able to store new files in Google Drive or store new photos or videos in Google Photos, and you may not be able to receive emails with your Gmail address. Need more room?

What should I delete when my phone storage is full? ›

 1. Close apps that don't respond. You don't usually need to close apps. ...
 2. Uninstall apps you don't use. If you uninstall an app and need it later, you can download it again. ...
 3. Clear the app's cache & data. You can usually clear an app's cache and data with your phone's Settings app.

How do I clear my Gmail storage fast? ›

How can I free up Gmail space? To clean Gmail space, you should first get rid of unwanted and unnecessary email messages using a bulk email organizer like Clean Email. Then, go through Google Drive and Google Photos and delete all files, photos, and videos that you don't need.

What happens to emails sent when storage is full? ›

the messages and emails that arrives to your mailbox when your storage was full will bounced back to the sender with a mailbox full error message. You can't recover those messages and emails because they were not actually delivered to your email box.

What happens to my data if I stop paying for Google Drive storage? ›

If you cancel your storage plan, you'll lose all additional storage for your account. At the end of your billing cycle, you may be over quota. If you're over your storage quota for 2 years, all the content that counts toward your storage quota may be deleted.

Does deleting emails free up space on Gmail? ›

Free up space with Gmail. With the Google One Storage Management Tool, you can review and free up storage space by deleting emails in your trash, spam emails, or emails with large attachments.

What happens to cloud storage when you stop paying? ›

You will no longer be able to synchronize or access your data from your local computer. But, rest assured all the data will remain safe inside the cloud storage. None of the data will be deleted from your cloud storage account and you can still access all your files without any problem.

Does deleting text messages free up space? ›

Deleting Messages does not free up storage

Look for the Messages containing attachments. Delete entire message discussions. If you could delete the Messages app it would clear the lot but you cannot.

What uses the most storage on your phone? ›

On an Android Phone, Go to Settings > Storage

There, you'll see exactly how much space you're using and how much is being devoted to categories such as apps, images, and videos. Tapping on one of those categories provides more detail, such as which apps are using the most space.

Do emails take up space on your phone? ›

Also make sure you check other folders where emails are stored. Tap the Menu (three lines) icon at the top left. Check the Sent folder or any other folder you think may contain emails you can delete. Regular emails do not take up a lot of space.

Why is my storage still full after deleting in Gmail? ›

What many users do is delete emails from their inbox and sent folder, however, when you manually delete emails from Gmail, they are moved to your trash folder, where they stay for 30 days before being automatically deleted. So, the first thing you can do to tackle the issue is clearing out your Trash Bin in Gmail.

How do I clean up thousands of emails? ›

How to mass delete emails on Gmail
 1. Log in to your Gmail account.
 2. Check the box at the top of your inbox, to the left of the refresh button. ...
 3. Click the blue text that reads, Select all X conversations in Primary.
 4. Click the delete button, which looks like a trash can.
Apr 17, 2023

Is there an app to clean up Gmail? ›

3. Is there an app to clean up Gmail inbox? Yes, and Clean Email is one of the best apps to help you clean your Gmail inbox. It organizes your emails into relevant bundles, and you can easily apply any action to a group of similar messages instead of managing each of them manually.

Will Google delete my photos if I don't pay? ›

Account Inactivity

If you're over your storage limit for 2 years or longer or if you don't free up or purchase more space to get back under your storage limit, all of your content may be removed from Gmail, Google Photos, and Google Drive (this includes Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, and Jamboard files).

Does unopened emails take up storage? ›

How many unread emails do you have right now? Sixty? Six thousand? Well, all of those messages and attachments take up space, whether they're unread, old, or archived.

Videos

1. Google Drive - Kom igång
(Avdelningen för Digitalisering och Innovation)
2. Google Drive grunder
(Avdelningen för Digitalisering och Innovation)
3. Ladda upp filer från Google Drive till Hjärntorget
(Avdelningen för Digitalisering och Innovation)
4. Ladda upp din CV mm på Google Drive
(Vup Bob Kelly)
5. Kom igång med Google Drive
(Jesper Levallius)
6. Skapa mappar och dokument i Google Drive
(Henric Hallberg)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated: 09/04/2023

Views: 5575

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.